Hranljiva tresetna zemlja (supstrat) za gajenje povrtarskih i cvetnih kultura, sobnih biljaka, baštenskog cveća, voćaka i žbunova jagodastog voća. Potpomaže opstanak biljaka, povećava rod.

Osnovne informacije:

Pakovanje: 10l, 20l i 50l
Rok trajanja: neograničen
Rok garancije: 3 godine

Sastav:

— Smeša nizinskog i visinskog treseta;
— Agroperlit;
— Rečni pesak;
— Kreč;
— Kompleksno mineralno đubrivo «Yara Mila Kropkea».

Osnovne hranljive materije u mg/l:

Azot (NH4 + N03) – min 160 max 400;
Fosfor (P2O5) – min 170 max 400;
Kalijum (K2O) – min 270 max 500;
рН sone suspenzije — 5,5 – 6,5;
Procenat vlage od ukupne mase — maksimum 65 %.


Mere predostrožnosti:
TRESETNA ZEMLJA (SUPSTRAT) je proizvod niske opasnosti. Čuvati na suvom, zatvorenom mestu sa ventilacijom ili ispod nadstrešnice, daleko od hrane i lekova na temperaturi: od -35ºС do +40ºС.

Korišćenje:
Gajenje povrtarskih i cvetnih kultura, sobnih biljaka: napuniti zemljom posude za sadnju, posejati semena ili presaditi biljku, zaliti.
Đubrenje u periodu rasta i zrenja: dosuti zemlju i to u razmeri 0,5 — 1,5 l na jednu biljku.
Pri gajenju voćaka i žbunova jagodastog voća: otvor za sadnju napuniti zemljom, posaditi biljku, malo pritisnuti, zaliti.


Za detaljnije informacija molim pozovite na br. telefona +381325551444, +381325540335
Poljoprivredna apoteka AGROHEMIJA DOO, Bulevar Oslobodilaca Čačka 12.
Radno vreme 8.00 — 16.00.