ZA PRIMENU U OZIMIM STRNINAMA

Tretiranje semana 500 ml + 10 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. faza bokorenja — pocetak vlatanja;
2. faza vlatanja do mlečne zrelosti.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U SOJI

Tretiranje semana 500 ml + 10 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman od nicanja do formiranja 3. troliske;
2. folijarni tretman od 3. troliske do početka cvetanja;
3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U SUNCOKRETU

Tretiranje semana 500 ml + 10 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi formiranih redova;
2. folijarni tretman u fazi 3-4 para listova;
3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U KUKURUZU

Tretiranje semana 500 ml + 10 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi 3-5 listova;
2. folijarni tretman pred zatvaranje redova.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U ULJANOJ REPICI

Tretiranje semana 500 ml + 10 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u jesesen 4-6 listova;
2. folijarni tretman u proleće početak vegetacije;
3. folijarni tretman u fazi formiranja cvetnih pupoljaka;
4. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U ŠEĆERNOJ REPI

Tretiranje semana 500 ml + 40 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi dva stalna lista;
2. folijarni tretman u fazi pred zatvaranje redova;
3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U KROMPIRU

Tretiranje semana 500 ml + 40 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi 6-8 stalnih listova;
2. folijarni tretman u fazi zatvaranja redova;
3. folijarni tretman u fazi cvetanja.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI PARADAJZA I PAPRIKA

Tretiranje semana 200 ml + 10 l vode za 10 kg semena
Preporučeno vreme tretmana od 15 — 24 sata.

Preporuka za prihranu u toku vegetacije:
1. tretman u fazi 2-4 stalna lista;
2. tretman u fazi pupanja;
3. tretman u fazi cvetanja;
4. tretman u fazi formiranja i sazrevanja ploda.
Moguce je ponavljati folijarnu prihranu na svakih 12-15 dana do faze berbe.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI KRASTAVACA

Tretiranje semana 200 ml + 10 l vode za 10 kg semena
Preporučeno vreme tretmana od 15 — 24 sata.

Preporuka za prihranu u toku vegetacije:
1. tretman u fazi 2-4 stalna lista;
2. tretman 10-12 dana nakon prvog;
3. tretman u fazi formiranja i sazrevanja ploda.
Moguce je ponavljati prihranu na svakih 12-15 dana do faze berbe.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI TIKVICE, PLAVI PATLIDŽAN, TIKVA

Tretiranje semana 200 ml + 10 l vode za 10 kg semena
Preporučeno vreme tretmana od 15 — 24 sata.

Preporuka za prihranu u toku vegetacije:
1. tretman u fazi 2-4 stalna lista;
2. tretman u fazi pupanja;
3. tretman u fazi cvetanja;
4. tretman u fazi formiranja i sazrevanja ploda.
Moguce je ponavljati prihranu na svakih 12-15 dana do faze berbe.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI KUPUSA

Tretiranje semana 200 ml + 10 l vode za 10 kg semena
Preporučeno vreme tretmana od 15 — 24 sata.

Preporuka za prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi 2-4 stalna lista;
2. folijarni tretman u fazi formiranja lisne rozete;
3. folijarni tretman u fazi formiranja glavice;
4. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI ŠARGAREPA

Tretiranje semana 200 ml + 10 l vode za 10 kg semena
Preporučeno vreme tretmana od 15 — 24 sata.

Preporuka za prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi 2-4 stalna lista;
2. folijarni tretman 10-12 dana nakon prvog;
3. folijarni tretman 20-25 dana nakon prvog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI CRNOG LUKA

Tretiranje semana 200 ml + 10 l vode za 10 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. tretman 3-4 stalna lista;
2. folijarni tretman 10-12 dana nakon prvog;
3. folijarni tretman 20-25 dana nakon prvog.

reporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI MLADOG GRAŠKA

Tretiranje semana 500 ml + 10 l vode za 1 000 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi prve troliske;
2. folijarni tretman u fazi intenzivnog grananja;
3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI LUBENICA I DINJA

Tretiranje semana 500 ml + 20 l vode za 10 kg semena

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman na početku pružanja vreže;
2. folijarni tretman 15-20 dana nakon prvog.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora 500 – 1 000 ml na 50-300* l vode na 1 ha
* obim radnog rastvora zavisi od tipa prskalice.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU PROIZVODNJI JAGODE

Preporuka za prihranu u toku vegetacije:
1. tretman rano proleće;
2. folijarni tretman u toku polaganja cvetnih pupoljaka;
3. folijarni tretman 10-12 dana nakon cvetanja;
4. folijarni tretman u toku sazrevanja ploda (ponovite tretman nakon 15 dana).

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha

Zalivanje:
doza od 300 ml — 500 ml na 1 000-1 500 litara vode ili 3 l na 1 ha,
količine vode po potrebi (sistem kap po kap itd…).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU PROIZVODNJI MALINE

Potapanje korena pre sadnje 500 ml+60 l vode za 1 000 sadnica
Preporučeno vreme tretmana 24 sata.

Preporuka za folijarni prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman rano proleće kada su letorasti kod maline 10-15 cm;
2. folijarni tretman u toku polaganja cvetnih pupoljaka;
3. folijarni tretman 10-12 dana nakon cvetanja;
4. folijarni tretman u toku sazrevanja ploda (ponovite tretman nakon 15 dana).

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1,5-2,5 litara na 1 ha (koncentracija 0,20-0,35%),
(prskate sa 300 ml na 70 — 100 l vode , zajedno sa svim preparatima za zastitu kada su letorasti kod maline 10-15cm. Tj kada ima lista).

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.
.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI PROIZVODNJI KOŠTUNJAVOG VOĆA

Potapanje korena pre sadnje 500 ml+60 l vode za 1 000 sadnica
Preporučeno vreme tretmana 24 sata.

Preporuka za folijarni prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman po završetku cvetanja;
2. folijarni tretman na početku opadanja latica;
3. folijarni tretman 15-20 dana nakon prethodnog;
4. folijarni tretman 30-40 dana nakon opadanja latica.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1-1,5 litara na 1 ha.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI PROIZVODNJI JABUKA I KRUŠAKA

Potapanje korena pre sadnje 500 ml+60 l vode za 1 000 sadnica
Preporučeno vreme tretmana 24 sata.

Preporuka za folijarni prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman po završetku cvetanja;
2. folijarni tretman na početku opadanja latica;
3. folijarni tretman 15-20 dana nakon opadanja latica;
4. folijarni tretman 30-40 dana nakon opadanja latica.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1-1,5 litara na 1 ha.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI PROIZVODNJI STONOG I VINSKOG GROŽĐA

Potapanje korena pre sadnje 500 ml+60 l vode za 1 000 sadnica
Preporučeno vreme tretmana 24 sata.

Preporuka za folijarni prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman u fazi pojave cvetnih pupoljaka;
2. folijarni tretman u toku cvetanja;
3. folijarni tretman na početku sazrevanja bobica;
4. folijarni tretman u fazi šarka.

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 1-1,5 litara na 1 ha.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.


ZA PRIMENU U PROIZVODNJI PROIZVODNJI KRMNOG BILJA
Lucerka

Preporuka za folijarnu prihranu u toku vegetacije:
1. folijarni tretman posle faze mirovanja kada biljka dostigne visinu od 10-15 cm;
2. folijarni tretman nakon svakog otkosa.

Združeni usevi

Dva puta u toku vegetacije

Preporucena doza:
Prihrana preko lista, folijarno prskanje:
Priprema radnog rastvora od 0,5-1 litara na 1 ha.

Ekosila — preparat je kompatibilan sa većinom pesticida i vodo rastvorljivih đubriva.
Prethodno proverite kompatibilnost.