Ekološki treset100 % čist

Treset se priprema deljenjem na frakcije prvobitnog treseta koji je dobijen freziranjem, što omogućava da se sačuva jedinstvena prirodna struktura visinskog treseta sa niskim stepenom razlaganja.

Tehničke karakteristike:

  • Frakcije: 0-10, 0-20 , 10-20 i 20-40 mm;
  • Stepen razlaganja: 8 -10 %;
  • Kiselost: 3,5-3,8 pH;
  • Sadržaj organske materije: 80-97 %;
  • Procenat vlage od ukupne mase: 40-50 %;.
  • Poroznost: 85-95 %;

Korišćenje:
Može se koristiti za različite biljne vrste, posebno za voće (koje zahteva zemljište sa kiselom reakcijom), povrće, travnjake i ukrasno bilje, koje se gaje na različitim zemljištima u polju ili zaštićenom prostoru, posebno na zemljištima sa manjim sadržajem organske materije i koja imaju alkalnu reakciju. Ravnomerno rasturanjem po celoj površini ili lokalno pre osnovne obrade zemjišta. Može se organo-mineralnih supstrata uz dodavanje odgovarajućih oplemenjivača.

Pakovanje: 5 000 L

Rok trajanja: neograničen

Rok garancije: 3 godine


Za detaljnije informacije pozovite br. telefon +381641763765 (Jovan)
Radnja za proizvodnju ukrasa od drveta i humusa PONJAVIĆ

32300 Brusnica, Gornji Milanovac.
Radno vreme 8.00 — 16.00.