Ja sam ga ove godine koristio Ekasilu na kornisonima. Dobro je kod jakih promena vremena gde biljka dobija sok.