Odsustvo komponenata koje sadrže smolu

Osnovne informacije

Tresetni briketi za grejanje imaju niz neospornih prednosti u poređenju sa drvima, ugljem i drvenim briketima:

  • veoma visoka toplotna moć,
  • nepostojanje komponenata koji sadrže smolu (odsustvo čađi i gari, usled čega nije potrebno čistiti dimnjak) i
  • stabilan kvalitet.

<< Nazad

Slike proizvoda